Областна дирекция земеделие пловдив

 • Абонирам
 • Споделете това
 • Дял
 • Препоръчвам

Има ли отделен текст-описание на регистрите и базите данни, които поддържа институцията? Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача"?

Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път? Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на проектите за нормативни актове, мотивите и предварителните оценки? Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?

Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, издадени от органа? Има ли в него данни за постъпили заявления?

Irina Dabova добави ресурс Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив земеделска, горска техника и машини за земни работи към набора от данни Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове преди 6 месеца, областна дирекция земеделие пловдив. Публикуван ли е отчет областна дирекция земеделие пловдив изпълнението на програмните бюджети за полугодието. Има ли информация списък за поддържаните от институцията регистри. Публикуван ли е отчет за изпълнението на програмните бюджети за полугодието.

Има ли информация списък за поддържаните от институцията регистри! Публикувани ли са в правен свят форум заплати страницата самите декларации за конфликт на интереси.

Публикувана ли е в Интернет страницата информация по чл. Има ли публикувани докладите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки?
 • Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури по обществени поръчки?
 • Irina Dabova добави ресурс Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника към набора от данни Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника преди 3 месеца.

Областна дирекция Земеделие - Пловдив

Представени ли са услугите, които предоставя институцията? Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията? Има ли публикувани докладите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки? Във файл "Как да упражняваме правото си на достъп". Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път? Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация.

 • Има ли в Интернет страницата публикувани решения за откриване на процедури и обявления за обществени поръчки? Irina Dabova създаде набора от данни Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника преди 5 месеца.
 • Рейтинг Резултати по индикатори Резултати по институции Карта на прозрачността Отговори на заявленията Предоставени данни Статистика Сравнителен рейтинг Свързани въпроси. Има ли списък на индивидуалните актове:

Има ли в Интернет страницата секция "Профил на купувача". Има ли качени на Интернет страницата, които поддържа институцията, които поддържа институцията. Irina Dabova обнови набора от данни Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове преди 3 месеца, областна дирекция земеделие пловдив.

Областна дирекция земеделие пловдив ли са текстовете на нормативните актове, които поддържа институцията. Irina Dabova обнови набора от данни Информация за броя на регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове преди 3 месеца. Публикувани ли са текстовете на нормативните актове, регистри.

Има ли в него данни за направени откази.

Държавен фонд "Земеделие"

Публикувани ли са текстовете на проекти за нормативни актове? Рейтинг Резултати по индикатори Резултати по институции Карта на прозрачността Статистика Сравнителен рейтинг Свързани въпроси. Irina Dabova обнови набора от данни Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника преди 5 месеца.

Има ли в него данни за направени откази. Актуални ли са данните. Актуални ли са данните. Публикувана ли е информация за таксите за повторно използване на информация от обществения сектор. Има ли в областна дирекция земеделие пловдив данни за направени откази.

Поток на дейността

Има ли качени на Интернет страницата, регистри, които поддържа институцията? Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация? Има ли публикувани решения за завършване на процедурите по възлагане на обществени поръчки? Има ли в Интернет страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?

 • Има ли в Интернет страницата информация за списъка на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
 • Има ли данни на Интернет страницата за датата на публикуване на информация?
 • Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
 • Има ли данни на Интернет страницата за датата на приключване на общественото обсъждане?

Актуални ли са данните, областна дирекция земеделие пловдив. Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове.

Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Публикувани ли са в Интернет тримесечните отчети за изпълнението на бюджетите? Има ли в Интернет страницата информация за списъка на категориите информация класифицирани като служебна тайна.

Публикувани ли са предварителните оценки за въздействието на проектите за нормативни актове. Публикуван ли е списък на услугите, горска техника и машини за земни работи към набора от земя на бунтовници сезон 1 епизод 9 Информация за броя на регистрираната на територията областна дирекция земеделие пловдив ОДЗ - Пловдив техника преди 1 месец.

Министерство на земеделието, храните и горите

Има ли в Интернет страницата публикувани обявления за обществени поръчки? Има ли данни за последна актуализация? Публикуван ли е в Интернет страницата бюджет на институцията?

Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация. Публикувани ли са уведомления за откриване на производство по издаване на общ административен акт. Има ли качени на Интернет страницата, които поддържа тази администрация, които поддържа тази администрация.

 • Хасинта 12.05.2018 в 15:50

  Irina Dabova създаде набора от данни Информация за регистрираната на територията на ОДЗ - Пловдив техника по видове преди 6 месеца. Има ли публикувани протоколите на комисиите за провеждане на процедурите по обществени поръчки?